Kim carmen walsh pierdere în greutate,

kim carmen walsh pierdere în greutate

Cardiologie se distribuie membrilor Societăţii Române de Cardiologie Răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate revine în întregime autorilor. Opiniile, ideile, rezultatele studiilor publicate în Revista Română de Cardiologie sunt cele ale autorilor şi nu reflectă poziţia şi politica Societăţii Române de Cardiologie. Nicio parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, stocată, transmisă sub nicio formă sau mijloc electronic, mecanic, fotocopie, înregistrare fără permisiunea scrisă a edito rului.

Contact: Societatea Română de Cardiologie Str. Avrig nr. XXV, Nr. Pe de altă parte, în jocul acestor timpuri se regăsește, parcă, sintetizată și o parte din istoria omului care a reușit să împlinească într-o unică existenţă, două vieţi profesionale.

Martin Ștefan Constantinescu a plecat din Fundeni, RSR, înla nici 43 de ani era un strălucit chirurg cardiac; după o nouă formare de 8 ani, în SUA, a devenit și este Martin Stephan Martin, un eminent cardiolog american din Chattanooga, Tennessee.

Totuși, cine este omagiatul nostru de astăzi Absolvent al Medicinii din București în și al internatului clinic înMartin Constantinescu se formează chirurg în Fundeni, pe lângă Profesorul Dan Setlacec, lângă care revine ca asistent universitar, după doi ani de chirurgie la Tulcea. Se îndrăgostește de domeniul, pe atunci în deschidere, al chirurgiei cardiace, căreia îi rămâne atașat chiar și după ce Dan Setlacec este forţat să se restrângă la chirurgia generală.

Face mai întâi chirurgie valvulară și vasculară, ulterior, după un stagiu la Viena, organizează primele intervenţii coronariene moderne din Fundeni, iar după se dedică chirurgiei cardiopatiilor congenitale la copii.

Operează, în premieră în România, Arcul aortic dublu, Transpoziţia de mari vase, execută primele operaţii Fontan; realizează primele plastii mitrale cu petec pericardic; face, în mod uzual, corecţii totale ale Tetralogiei Fallot peste de pacienţi operaţi, cu rezultate bune.

Doctorul Coman și cu mine întâlnim uneori, între congenitalii operaţi, pe care îi consultam, pacienţi operaţi acum de ani de Martin Constantinescu. De multe ori simţim nevoia să scoatem o imaginară pălărie în faţa chirurgului care făcea, pe atunci, la copii mici, intervenţii de mare complexitate, dificile și astăzi, cu rezultate bune, chiar excepţionale, dacă e să luăm în considerare condiţiile precare care existau la noi, în acei ani.

Diploma care i se va înmâna astăzi ţine loc de plecăciune în faţa omului care cu strădanii greu de închipuit astăzi, a salvat acei copii.

Gertvan Dijk 7 OlandaEdmond P. Declaraţiile tuturor autorilor şi revizuitorilor sunt disponibile pe situl ESC: www. Tel: þ34 93Fax: þ34 93 ,Email: amoya comb. Tel: 20Fax: 20Email: r. Nu este autorizată utilizarea comercială.

Kim carmen walsh pierdere în greutate spus, pentru cei mai tineri, că în acei ani, în medicina românească, nu numai că era multă sărăcie și o dotare precară, dar tot atât de grav, medicii erau izolaţi profesional.

Tratatele nu se găseau mai deloc, revistele erau o raritate, specializările, schimburile de experienţă, participările la congrese internaţionale, presupuneau ieșirea cele mai bune bare pentru pierderea de grăsimi ţară, ceea ce le făcea excepţionale. Cu toate acestea, doctorul Martin reușea să se ţină la curent cu cele noi din medicină. Inventase chiar un strămoș al bazelor de date de astăzi, un soi de Pub-Med din lemn.

Transcript

Să muncești alături de Doctorul Martin a fost pentru mine nu numai o onoare ci și o plăcere. Operaţiile, chiar cele mai grele, erau făcute sub deplin control, gesturile înlănţuite într-un continuu limpede care transforma ideea în fapt, cu disciplina și orgoliul lucrului bine făcut. Graţie unei perfecte disci- Andrei Iosifescu pline alimentatie pentru slabit, lipseau cu desăvârșire crizele de nervi prin care alţi chirurgi își descarcă stress-ul, ai fi zis că nu avea nici un fel de stress, ceea ce era desigur fals.

În timpul operaţiei dialoga calm cu tinerii, pe atunci, Mircea Bârsan sau Mircea Dobre, care au fost, pe rând, colaboratorii săi: scopul, mijloacele, riscurile erau deslușite rând pe rând. În discuţiile pe marginea cazurilor-problemă, la patul bolnavului, am putut constata că, fapt destul de rar printre chirurgi, practicianul desăvârșit poate fi și un excelent teoretician, preocupat de deslușirea lanţurilor cauzale, gândind fiziopatologia cazului, cu toate implicaţiile sale clinice — nu întâmplător Profesorul Ion Bruckner tatăl actualului profesor se număra între modelele sale, la egalitate cu Dan Setlacec.

Odată i-am cerut să-mi spună cum să-mi ordonez lecturile medicale, dacă vreau să fac chirurgie cardiacă.

kim carmen walsh pierdere în greutate

Și pentru că vorbim despre spiritul său pedagogic, merită amintită, pentru că am întâlnit-o atât de rar, atmosfera prietenească cu care eram trataţi noi, câţiva tineri dispuși la benevolat în chirurgia cardiacă. Talentul, premierele chirurgicale de succes, la o vârstă la care alţii încă bâjbâie în meserie, curajul, spiritul lucid, tranșant, uneori caustic — care îl fac un preopinent remarcabil în dezbateri, nu i-au atras doar simpatii.

În consecinţă, la momentul în care tocmai ar fi fost copt pentru avansare universitară, când într-o lume normală ar fi devenit probabil profesor, i-a fost suprimat postul de asistent de la catedră, iar șicanele au continuat în varii feluri.

kim carmen walsh pierdere în greutate

În plus, situaţia din ţara devenise tot mai proastă, mai lipsită de speranţă. În aceste condiţii, îndoctorul Martin decide să părăsească România Socialistă și devine refugiat politic în Statele Unite.

În paranteză fie spus, în mod similar au reacţionat, în aceeași perioadă, o serie întreagă de personalităţi din Fundeni: Daniel Constantinescu, Șerban Mihăileanu, Mircea Dobre, Călin Vicol și mulţi alţii, o excelentă clinică de chirurgie cardiovasculară plecată în diaspora. Revista Română de Cardiologie Vol. Iniţial lucrează ca și cercetător știinţific la Universitatea Wako-Forest din Winston Salem, Carolina de Nord, calitate în care publică o serie de lucrări știinţifice legate îndeosebi de funcţia ventriculului drept și de patologia coronariană, dar și de interdependenţa ventriculară, de perfecţionarea angioplastiei; una dintre acestea publicată îndevine o referinţă în domeniu și este larg citată: ea demonstrează că tromboza coronarei care produce infarctul miocardic acut nu este legată de gradul de kim carmen walsh pierdere în greutate al stenozei preexistente.

Pentru a trata bolnavi de inimă, sistemul american îi cere Doctorului Martin să își refacă formarea de la stadiul de medic generalist încolo. Chirurgia cardiacă are o formare obligatorie foarte lungă și era practic inaccesibilă la vârsta sa. Este un moment de răscruce, a cărui tensiune o putem doar bănui. La 45 de ani, după ce parcurseseră aproape toate treptele profesionale, mulţi ar fi pregetat să înceapă o nouă specializare.

kim carmen walsh pierdere în greutate

El are curajul să o facă. Va fi cardiolog. Odată decizia luată, etapele formării sunt parcurse rând pe rând, fără poticniri, ca în tinereţe: începe în rezidenţiatul de Medicină Internă, în obţine Board-ul de Medicină Internă, - dar nu se oprește aici- începe, înun fellowship de cardiologie intervenţională, iar în este certificat de Board-ul de cardiologie.

De 16 ani încoace face cardiologie de vârf în Chattanooga, Tennessee.

Ghidurile ESC - Media Med Publicis

Practica sa este atât clinică, cât și intervenţională face angioplastii coronariene și periferice, tratează percutan aritmii, implantează pace-makere. Acum, fie-mi permisă o confesiune: într-o lume cu repere atât de înceţoșate, ca a noastră, este o bucurie să descoperi, într-unul din semenii tăi, trăsături și fapte excepţionale pe care să te străduiești să le atingi, cu care, peste timp, să intri în dialog, în competiţie.

Este o bucurie să întâlnești oameni care să-ţi poată servi drept model. Pentru mine Doctorul Martin este un asemenea om. Îi mulţumesc pentru asta.

Welcome back

Pe de altă parte, Fundaţia PROTCARD dorește să-i omagieze strădaniile depuse pentru dezvoltarea chirugiei cardiopatiilor congenitale în România, vrea să celebreze excelenţa profesională de care a dat dovadă și, poate cel pierde sfaturile de grasimi important, încearcă să îi mulţumească în mod simbolic, în numele sutelor de pacienţi pe care i-a tratat, că i-a ajutat să trăiască mai mult și mai bine.

Articol acceptat la data de 30 iulie Rezumat: Introducere — Mieloperoxidaza MPO este o hemoproteină abundentă eliberată în principal de neutrofilele activate și este prezentă în unele macrofage tisulare, cum ar fi cele din leziunile vasculare.

Reacţiile catalizate de MPO au fost atribuite activităţii biologice potenţial proaterogenice din întreaga evoluţie a bolilor cardiovasculare, inclusiv din timpul iniţierii, propagării și fazei acute a complicaţiilor procesului aterosclerotic. Obiectiv — Am examinat corelaţia dintre nivelul seric al mieloperoxidazei și prognosticul pacienţilor cu angină instabilă.

Metodă — Am evaluat 37 de pacienţi cu vârstă sub 75 ani, internaţi consecutiv în Clinica de Cardiologie a Spitalului Clinic de Urgenţă Constanţa, diagnosticaţi cu angină instabilă și 18 persoane sănătoase fără afecţiuni cardiovasculare, hipercolesterolemie, diabet zaharat și nefumători.

După externare, pacienţii au fost monitorizaţi și s-au înregistrat următoarele date: decesul de cauză cardiovasculară, evenimentele cardiovasculare majore și necesitatea de revascularizare în timpul celor 6 luni de supraveghere. Pacienţii au fost împărţiţi în două grupe : primul grup — 10 pacienţi cu angină instabilă și reinternare în cele 6 luni și un al doilea grup — 27 de pacienţi cu angină instabilă și evoluţie favorabilă.

READ Vol. Petriş, G. Tatu-Chiţoiu, C. PopAlmanac congenital heart disease.

Mieloperoxidaza a fost determinată în trei momente predefinite: T 1 — la internare, T 2 — la 48 de ore și T 3 — la externare. Rezultate — Nivelul seric al MPO la pacienţii cu angină instabilă și reinternare în perioada de urmărire a fost semnificativ mai mare decât la pacienţii cu evoluţie favorabilă T 1 — 2.

Nr. 1/ - Romanian Journal of Cardiology

În contrast, activarea, recrutarea și degranularea neutrofilelor mai recent a intrat în atenţia modificărilor fizio pa tologice din sindroamele coronariene acute și au fost descrise ca evenimente localizate în circulaţia coronariană 3,4. În prezent, la pacienţii cu angină instabilă există dovezi ale activării și degranulării leucocitelor 5,6 și o extinsă infiltrare cu monocite și neutrofile apare în fisură și placa trombozată a pacienţilor cu sindrom coronarian acut 7,8.

In vitro, studiile sugerează numeroase mecanisme prin care leucocitele pot afecta stabilitatea plăcii în sindroamele coronariene acute. Un participant potenţial, la acest proces extrem de complex este o enzimă leucocitară — mieloperoxidaza 9.

Mieloperoxidaza MPO este o enzimă lizozomală, care necesită drept cofactor gruparea hem, fiind eliberată din granulele neutrofilelor, monocitelor și de unele sub tipuri de macrofage din ţesuturi.

MPO catalizează reac ţia peroxidului de hidrogen cu ionul clorid producând ionul hipoclorit o specie reactivă de oxigen care este un antiseptic puternic. MPO a fost asociată cu iniţierea și progresia plăci aterosclerotice, cu peroxidarea lipidelor, generarea lipoproteinelor aterogene și a HDL disfuncţional, precum și cu consumul catalitic al oxidului nitric NOalterând astfel suprafaţa endotelială cu rol antitrombotic De asemenea, sunt raportate activarea factorului tisular și al cascadei coagulării de către mieloperoxidază.

De asemenea, MPO poate contribui la disfuncţia endotelială, transmigrarea leucocitară și acumularea de celule spumoase În plus, MPO poate participa la complicaţiile ischemice ale aterosclerozei prin activarea cascadei proteazelor serice și promovarea apoptozei celulelor endoteliale, ceea ce conduce la ruperea capișonului fibros al plăcii aterosclerotice Creșterea nivelului MPO poate fi legat de fenomenul de remodelarea ventriculară după infarctul miocardic și modificările asociate cu progresia evoluţiei în cazul insuficienţei cardiace congestive Persoanele cu valori serice scăzute ale MPO, în mod ereditar s-a dovedit a fi cardioprotejate În studiul de faţă, am testat ipoteza că nivelurile serice ale mieloperoxidazei pot servi ca marker de diagnostic și prognostic la pacienţii care se prezintă în camera de urgenţă cu dureri precordiale acute.

kim carmen walsh pierdere în greutate

Prognosticul pe termen lung și scurt a pacienţilor cu sindrom coronarian acut fără supradenivelare de ST constituie o provocare clinică. Ca urmare a acestor rezultate, pacienţii înrolaţi în acest studiu au fost urmăriţi timp de 6 luni, moda lităţile de supraveghere fiind: kim carmen walsh pierdere în greutate telefonică, reexaminare intermediară programată, reinternare sau orice combinaţie a acestor proceduri.

S-a urmărit decesul de cauză cardiovasculară și prezenţa evenimentelor cardiovasculare majore, definite ca deces de cauză cardiovasculară, reinternare pentru sindrom coronarian acut sau necesitatea de revascularizare. În funcţie de evoluţia pacienţilor în perioada de supraveghere de 6 luni, lotul test a fost împărţit în două subgrupuri: grup IA — 10 pacienţi cu angină instabilă, cu vârsta cuprinsă între 51 — 75 de ani 7 femei; 3 bărbaţicare au avut evoluţie nefavorabilă, prezentând evenimente cardiovasculare majore în cele 6 luni de supraveghere și grup IB — 27 pacienţi cu angină instabilă, cu vârsta între 39 — 75 de ani 12 femei; 15 bărbaţi cu evoluţie favorabilă după externare Figura 1.

  • Cum să pierzi grăsimile sănătoase
  • Nr. 3, - Romanian Journal of Cardiology
  • Николь не могла справиться с волнением.

Repartiţia pacienţilor din lotul test în funcţie de evoluţia lor. Toţi pacienţii atât cei care au constituit lotul test cât și pacienţii care s-au oferit voluntar, în vederea realizării lotului martor au fost informaţi cu privire la înrolarea lor în acest studiu și și-au dat acordul în scris, semnând formularul pentru consimţământul exprimat în cunoștinţă de cauză.

Au fost determinate pentru fiecare parametru cuantificabil din punct de vedere matematic media aritmetică și deviaţia standard, rezultatele prezentându-se ca medie ± deviaţie standard.

În Tabelul 1 sunt redate valorile medii ale MPO obţinute atât la lotul test cât și la pacienţii din lotul de control. La pacienţii diagnosticaţi Violeta Şapira şi col. Utilizarea kim carmen walsh pierdere în greutate în evaluarea pacienţilor cu angină instabilă cu angină instabilă se observă o creștere înalt semnificativ statistică pT Utilizarea mieloperoxidazei în evaluarea pacienţilor cu angină instabilă Revista Română de Cardiologie Vol. Nivelul seric al MPO la pacienții cu angină instabilă, în funcție de prezența evenimentelor cardiovasculare majore, după externare.

Utilrecenzii